Monday, November 29, 2010

Cyber Monday Sales ช็อปตามร้าน หรือ ออนไลน์

วันนี้ อย่าพลาด ซื้อสินค้าอีเลกโทรนิกส์ และสินค้าอื่น ๆ ในราคาลดพิเศษ ได้ ในวันนี้ ตามร้านต่าง ๆ รวมทั้งออนไลน์

เช่น
Amazon มี Lightning Deals พร้อมสินค้ากว่าสองร้อยชนิด ลดราคาพิเศษในเวลาจำกัด (เป็นช่วง ๆ ตลอดวัน)
Target ก็มีสินค้าลดราคา พร้อมใช้คูปอง "UZXPI33P" เพื่อลดเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ (ไม่ทุกชิ้น)
Walmart ก็มีลด พร้อมส่งฟรี หรือค่าส่งหนึ่งเหรียญ
Bestbuy และ Staples ก็มีสินค้าลดราคาเช่นกัน

No comments: